Online registrácia

Vyplňte prosím údaje v prihlasovacom formulári.
Systém Vám automaticky na Vašu e-mailovú adresu zašle potvrdenie o registrácii, platbe a následne dokument potrebný pri registrácii v deň podujatia.

Ďakujeme
Organizačný výbor MJS 2016