Pokyny pre pretekárov na NIGHT RUN 2015

(Piatok – 17. 7. 2015 )

 • Rešpektujte prosím odporúčania pracovníkov organizačného štábu a riaditeľa pretekov Ľubomíra Kollára.
 • Parkovanie áut účastníkov je vyhradené v uliciach: Vodárenská, SNP – garáže, Horská (pred bytovkami), M.R. Štefánika a podľa navigácie príslušníkov organizačného výboru a navigačných smeroviek v obci.
 • Prezentácia účastníkov behu je v čase 18.00–21.00 h na námestí obce v priestore autobusovej zastávky.
 • Pri prezentácii je potrebné vypísať dokument o spracovaní osobných údajov.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
 • Štartovné na súťaž NIGHT RUN je podľa propozícii – 5 eur pre všetkých účastníkov.
 • Pri prezentácii na piatkový NIGHT RUN je možné sa zaregistrovať i na sobotný MJS za 15 eur pre obidve súťaže.
 • Každý prezentovaný účastník dostane štartovací balíček a štartovné číslo.
 • Toalety a šatne sa nachádzajú v priestoroch pred Obecným úradom.
 • V čase 20.00-21.45 h budú na parkovisku nad farským úradom pristavené automobily Peugeot Boxer (s logom KRYPTON), kde si ktoré bezpečne môžete uložiť veci na dobu podujatia, a ich vyzdvihnutie bude kontrolované podľa štartových čísel.
 • V mieste registrácie sa môžu záujemcovia prihlásiť do súťaže o Beh pivných šprintérov – Šariš cup.
 • 10 minút pred štartom sa zdržujte pred pódiom, kde Vás moderátor usmerní k miestu štartu.
 • Štart pretekov je presne o 22.00 h.
 • Vyhodnotenie pretekov bude po dobehnutí súťaže na hlavnej tribúne pre kategórie muži a ženy v absolútnom poradí. Ostatné kategórie si prevezmú ceny v mieste registrácie v centre obce. Ceny budú udeľované pre prvé tri miesta v každej kategórii.
 • Výherca sa pri preberaní ceny z tomboly bežcov preukáže svojim štartovým číslom.