Mapa trate

Tu si môžete detailne prezrieť trať behu Memoriálu Jána Stilla. Postupne ju budeme dopĺňať o viac a viac podrobností týkajúcich sa preteku.
Ďakujeme za pochopenie.