Memoriál Jána Stilla XIII. – fotogaléria

Za fotografie ďakujeme Ing. Jurajovi Rokfalusymu a tiež rodine Šarišskej.