Memoriál Jána Stilla XIV. – štartovná listina

Štartovná listina