Tag Archives: detské kategórie

Detské preteky v behu Memoriál Jána Stilla

Každoročne sa v rámci pretekov v behu do kopca Memoriál Jána Stilla konajú aj bežecké preteky detí. Tohto roku sa na nich zúčastnilo 252 detí nielen z Novej Lesnej, ale aj z iných miest a obcí Slovenska. Podľa veku boli deti rozdelené do 14 kategórií a pretekali na tratiach s dĺžkou 200 m až 1200 m. Viaceré z detí pretekali aj za kluby, v ktorých trénujú, a motiváciou na obsadenie prvých miest boli aj body, ktoré za tento beh mohli získať. Nebolo výnimkou, že otecko či mamička si odbehli trasu Nová Lesná – Hrebienok a ich ratolesti zatiaľ súťažili v detských kategóriách. Milé boli preteky najmenších detí, v kategórii do štyroch rokov. Niektorí z najmladších súťažiacich nemali ani dva roky, a tak im pri pretekoch museli asistovať rodičia alebo starí rodičia. Najviac detských pretekárov bolo vo veku 5 – 12 rokov a najmenej tých najstarších. Pre niektorých bol tento beh len príjemným spestrením dňa, pre iných obrovský výkon, na ktorý vynaložili všetky svoje fyzické sily a taktické možnosti. Traja najrýchlejší z každej kategórie získali diplom a vecnú cenu. Tí, ktorí nezvíťazili, sa už tešia na budúcoročné preteky, na ktoré budú iste poctivo trénovať. Víťazi zase budú chcieť obhájiť svoje tohtoročné pozície.
Preteky v detských kategóriách organizačne zabezpečovali Marián Hrebík, Barbora Hrebíková, Ladislav Puskalier, Dušan Melo a Iveta Kontríková.
Iveta Kontríková
Výsledky pretekov v detských kategóriách MJS