Zrušenie MJS

Milí bežeckí priatelia,

Rozhodnutie štátneho orgánu o zrušení podujatia z dôvodu vis maior okolnosti, akou je šírenie vírusu COVID-19, nám všetkým spôsobilo veľké sklamanie.

Preto sme sa rozhodli informovať Vás o tom, že 21. ročník MJS nebudeme môcť realizovať . Naše podujatie má dvojdňový športový program, kde sú v programe viaceré preteky, kultúrny vystúpenia a zábavne doplnky, cateringové aktivity.  Sme  presvedčení, že je to správny krok smerujúci k ochrane toho, čo je v živote najdôležitejšie, a to je  zdravie.

Určite sa nájdu ľudia, ktorí nás budú za naše rozhodnutie „kritizovať“, ale prosíme Vás o štipku tolerancie a pomôžte nám zvládnuť to s plnou mierou zodpovednosti k vzniknutej situácii a zároveň my skúsime aspoň čiastočne kompenzovať Vašu zážitkovú a finančnú ujmu nasledujúcimi krokmi:  

  • Podujatie MJS  2020 sa výnimočne a jednorázovo pre tento prípad preklasifikuje na nepretekový beh.
  • Podujatie sa uskutoční náhradnou formou  tzv. virtuálnych behov  tratiach, ktoré už poznáte v rámci série TATRY PRESTIGE TOUR na https://tatryvpohybe.sk/sk/virtualne
  • Aplikácia umožňuje meranie časov na trati 6,6 km do S. Smokovca i 9,6 km na Hrebienok
  • Každý registrovaný účastník tzv. virtuálnych behov dostane následne poštou účastnícku medailu, aby si mohol  skompletizovať  celú seriu TVP Prestige tour  2020
  • Každý registrovaný účastník, ktorý neodbehne preteky  je automaticky priradený na štartovaciu listinu MJS  2021
  • V prípade, že má záujem vrátiť štartovné, môže o to požiadať  mailom na adrese  : mjs.novalesna@gmail.com

Želáme vám veľa síl, vytrvalosti, trpezlivosti a hlavne pevné zdravie a tešíme sa na vás na našich bežeckých akciách